Veronove werkt het liefst met

ecologisch geproduceerde tegels!

Lees meer over onze bijdrage en die van onze fabrikanten.
(De hieronder vermelde referenties vindt je eveneens terug op de etiketten in de toonzaal)

“Samen voor een groenere wereld?
Als het kan, waarom niet!”

Ons ECO-LOGISCH engagement

 • Wij steunen de fabrieken die uitkomen met ecologische producties, door zoveel mogelijk ecologisch geproduceerde tegels op voorraad te nemen. Wij vinden het onze verantwoordelijkheid om de natuur te beschermen en kunnen dat door ons aanbod te verrijken met deze tegels. De ecologisch geproduceerde tegels zijn in onze showrooms ook voor jou herkenbaar gemaakt doordat we een groen logo aanbrengen op het prijsetiket.
 • Wij gebruiken zelf biologisch afbreekbare onderhoudsproducten
 • Wij verkopen milieuvriendelijke producten voor dagelijks onderhoud
 • In al onze burelen en magazijnen wordt het afval gesorteerd en zoveel mogelijk gerecycleerd
 • ‘bezint eer ge print’
 • Ons houtafval staat voor iedereen gratis ter beschikking als stookhout.
 • We investeerden in een intern waterzuiveringssysteem voor het atelier. Dat is geen wettelijke verplichting, maar voor ons wel een morele plicht.
 • We groeperen onze importbestellingen voor minder transport. Minder transport is minder vervuiling. Bvb.: de badkamermeubels voor onze afdeling badkamers worden opgevuld met glasmozaïekjes van Veronove. Met 1 transport komen 2 producten aan. Er is enige organisatie voor nodig, maar het is voordelig en ecologisch!
 • Regenwater wordt op de daken van de magazijnen opgevangen en gebruikt in het maatwerkatelier en voor het reinigen van het wagenpark
 • Bij het aanplanten van groenzones gebruiken we inheemse bomen en struiken
 • We verdelgen onkruid zo veel mogelijk met natuurlijke middelen, omdat we van de vogels houden. En die eten het liefst gezonde insecten

Sinds meer dan 5 jaar wordt alles wat Tegels Veronove uit Italië importeert met de trein vervoerd.  Voor Italië – België schrapten we 100% het baantransport.
“Wij zijn als familie altijd al ecologisch bewust geweest. Het is daarom maar logisch dat we een Veronove  ‘steentje’ bijdragen aan een beter milieu.  Jaarlijks verminderen wij zo de files en de uitstoot via de weg met 144.000km!”

Hoe verminder je jouw ecologische voetafdruk met een nieuwe vloer? Door voor Veronove te kiezen!

 • We investeerden in een waterzuiverings-
  systeem in ons maatwerkatelier

 • We importeren onze grote stock zoveel
  mogelijk via de trein

 • We kiezen voor parket met het FSC-label

 • We hebben één van de grootste bamboeparket afdelingen in België

 • We kiezen bij al onze nieuwe collecties steeds opnieuw voor duurzame en ecologisch geproduceerde tegels en parket

Er zijn echter een aantal fabrikanten die nog net dat beetje meer doen om onze planeet zo groen mogelijk te houden en die collecties krijgen bij Veronove het extra ecolabel opgeplakt. 

Zo kan jij , de Veronove- klant, bewust kiezen voor dat kleine stukje extra duurzaamheid, bovenop Veronove’s standaard groene keuzes!

1. Tegels onder de code IR

IR zorgt voor de omgeving die ons omringt, de levenskwaliteit van de mensen en de hulpbronnen van de planeet. Het doet dit door te streven naar continue verbetering van de productieprocessen en productprestaties, omdat een bedrijf dat zichzelf als modern definieert, zeker de grootste aandacht moet hebben voor de milieuprestaties in elke fase van de levenscyclus van het product. Van de inkoop van grondstoffen tot de kwaliteit van de werkruimtes tot de gebruikte verpakking, alles wordt geanalyseerd en voortdurend geoptimaliseerd om het gebruik van energie en materialen te waarborgen, door het gebruik van de best beschikbare technologieën.

GASEMISSIES IN DE ATMOSFEER: de processen worden op een dusdanige manier uitgevoerd dat emissies in de atmosfeer tot een minimum worden beperkt, met inachtneming van de strikte milieurichtlijnen die de Italiaanse wetgeving voorschrijft.

GEEN WATERAFVAL: water is in grote hoeveelheden nodig voor de productie van keramische tegels. 100% van het afvalwater afkomstig van de productiecyclus wordt opnieuw gebruikt, waardoor een reductie van meer dan 50% in de waterbehoefte van de installaties wordt bereikt en de externe lozingen tot nul worden teruggebracht.

ENERGIEBELEID: meer dan 60% van het elektriciteitsverbruik op de twee productielocaties is zelf geproduceerd in warmtekrachtkoppeling. Het terugwinnen van warmte en derhalve de exploitatie van de thermische energie die resulteert uit het warmtekrachtkoppelingsproces, maakt een besparing mogelijk in het gebruik van het methaangas dat nodig is voor de bereiding van het mengsel. De technologieën die zijn goedgekeurd om een ​​geïntegreerd systeem voor het verminderen en terugwinnen van de uitlaatgassen van de verstuivers te garanderen, maken een verdere vermindering van het gebruik van methaangas mogelijk van 9%.

HERGEBRUIK VAN RAW AFVAL: 100% van het ruwe afval afkomstig van het productieproces wordt opnieuw gebruikt in de deegbereidingsfase, waardoor de winning van grondstoffen uit de steengroeven wordt verminderd en een aanzienlijke bijdrage wordt geleverd aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen.

GEBRUIK VAN GERECYCLEERD MATERIAAL: in overeenstemming met de kwaliteit die ons onderscheidt, worden de IR-producten gemaakt van gerecycled materiaal, in een percentage dat gelijk is aan 17%. Om altijd de kwaliteitskenmerken van het eindproduct hoog te houden, wordt het gekookte afval afkomstig van interne verwerking, dat niet opnieuw kan worden ingebracht in de productiecyclus, volledig extern gerecycled.

GEDIFFERENTIEERDE COLLECTIE VAN NIET-CERAMISCH AFVAL: het bedrijf neemt een apart inzamelsysteem voor alle niet-keramische afvalstoffen aan; 100% van dit afval wordt voor terugwinning of voor verwijdering met behulp van geautoriseerde externe bedrijven verzonden. 

PACKING: alle gebruikte verpakkingen – van kartonnen of plastic dozen tot houten pallets – zijn 100% recyclebaar. IR gebruikt met name pallets zonder schors (DB) die voldoen aan de IPPC/ FAO ISPM 15-standaard, en biedt importlanden die alle garanties nodig hebben om hun bosbezit te beschermen.

Series bij Veronove:

 • Ritz
 • Viaemilia

2. Tegels onder de code DC

Respect voor het milieu, natuurlijke hulpbronnen en aandacht voor het verminderen van het energieverbruik is altijd al een doelstelling geweest die de DC Group met volharding en aandacht heeft gevolgd. Het doel is om haar klanten een product te bieden dat niet alleen hoogwaardige esthetische en technische kenmerken heeft, maar ook respectvol is voor het milieu.

Het milieubeleid van de DC Group kan worden samengevat in de volgende punten:

 • Bewustmaking van zijn werknemers over milieu- en energiebesparingsproblemen
 • Selectie van haar leveranciers met criteria van aandacht voor milieugevoeligheid
 • Het elimineren van lozingen van industrieel water geproduceerd tijdens de verwerkingscyclus door hun volledig intern hergebruik en geautoriseerd herstel van industriewateren van derden
 • Vermindering van CO2-emissies in de atmosfeer overeenkomstig de vereisten van het Protocol van Kyoto
 • Herstel in de productiecyclus van alle ongekookte halffabricaten
 • Gedifferentieerd afvalbeheer en overdracht aan erkende bergingsbedrijven
 • Vermindering van externe geluidshinder
 • Het DC -product heeft eigenschappen die het mogelijk maken om het opnieuw te gebruiken als substraat om stabiliteit te geven aan wegen of gebouwen zonder milieu-contra-indicaties
 • Constante actualisering van het milieubeleid.

De DC Group stelt jaarlijks een rapport op met zijn milieuprestaties en vergelijkt dit met de INTEGRATED POLLUTION PREVENTION & CONTROL, Directive 2008/1/EC Integrated Environmental Authorization, en de BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN van de keramische sector.

Series bij Veronove:

 • Hard Due (2 cm dik)
 • HVG

3. Tegels onder de code MO/CEN/NA

NA voert al jaren een zorgvuldig en continu industrieel ecologiebeleid. De gehele productiecyclus biedt speciale garanties voor milieubescherming. Alle producten van de groep zijn gemaakt van grondstoffen met een lage impact op het milieu en vereisen een beperkte consumptie van natuurlijke hulpbronnen zoals water en methaangas; met name het gebruikte elektriciteitsverbruik is zelf geproduceerd door het WKK-systeem dat de emissies in de atmosfeer drastisch verlaagt. Alle verwerkingsafval wordt opnieuw gebruikt in de productiecyclus. Alle afval afkomstig van activiteiten die niet gerelateerd zijn aan productie worden zorgvuldig verzameld op een gedifferentieerde manier, gerecycled en verwijderd. Elke fase van productrealisatie (winning van grondstoffen, bereiding van glazuren, beglazing, vuren, keuze en verpakking) houdt rekening met het strikte respect voor het milieu en de mens door een analyse gericht op de gehele levenscyclus van het product. De verschillende certificeringen verkregen uit NA-producten getuigen van het feit dat het een prioriteit is voor het bedrijf om een ​​model van industriële ecologische duurzaamheid te vertegenwoordigen.

Series bij Veronove:

 • Pietra Blu
 • Clypot

3. Tegels onder de code PO